સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર

સપ્તેશ્વર ઇડરથી ૩૩ કી.મી. અને હિંમતનગરથી ૩૦ કી.મી અંતરે આવેલું છે.  ઇડરથી દાવડ થઇને આરસોડીયા અને ત્યાંથી ૨ કી.મી. અંતરે આવેલુ છે જયારે હિંમતનગરથી ઇલોલ થઈને દાવડ આવવું પડે. સપ્તેશ્વર ડેભોલ અને સાબરમતીના સંગમસ્થાને આવેલું છે. અહી કુદરતી રીતે જમીન માંથી સ્વયંભુ શિવલીંગ ઉપર અવિરત પાણીની ધારાઓ પડે છે. દર્શન કરવા માટે તમારે પલળીને જ જવું પડે. મંદિરની આગળ એક કુંડ છે. એવું કેહવાય છે કે આ કુંડનું પાણી ક્યારેય સુકાતું નથી. આ કુંડ આમજ ભરેલો રહે છે. આ સ્થળે સાત ઋષિઓએ તપસ્યા કરી હતી તેથી આ સ્થળને સપ્તેશ્વર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહી રહેવાની અને જમવાની સગવડ છે. ખુબજ રમણીય અને એકદમ શાંત સ્થળ છે.

2 thoughts on “સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s