સાયકલ આનંદ જ આનંદ…..

જૂન મહિના માં દર રવિવારે 5 km થી સાયકલ ચલાવવાની શરૂઆત કરી હતી. જે આજે દરરોજ 20 km માં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. આજે સૌપ્રથમવાર ઓફિસે સાયકલ લઈને જવાનો વિચાર જબુકયો. રોજ કરતા આજે ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધારે હતું. પરસેવે રેબઝેબ થઈ ને ઑફિસના પાર્કિંગમાં લગભગ 10:38 am વાગે પહોંચી ગયો. પહોંચ્યા પછી મારી સાથે કામ કરતા મારા મિત્રો અને અમારા સાહેબે સાયકલની સવારી કરવાનો આનંદ લીધો. મારા કરતાં પણ વધારે તેઓના ચેહરા પણ ગજબની સ્ફૂર્તિ જોઈને મારૂ મન પણ ગદગદ થઈ ગયું. આશય એટલો જ હતો કે તેઓ પણ પોતાની દિનચર્યામાં સાયકલનો સમાવેશ કરે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s