મારા વિષે

મારા બ્લોગ પર આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત છે. આશા રાખુ છુ તમને નિરાશા નહી મળે.

હું પ્રફુલ્લ સુથાર…..મારા પરિવાર સાથે અમદાવાદમાં રહું છું અને હા ના હુ કોઇ લેખક છું કે ના કોઇ મોટો સાહિત્યનો જાણકાર. નવા સ્થળોએ ફરવાનો ઘણો શોખ છે, ખાસ કરીને કુદરતી સ્થળોઓએ ફરવાનું મને ખુબ ગમે. તક મળે એટલે  ક્યાંય ને ક્યાંય ફરવા ઉપડી જઈએ. બસ અહી એવા જ સ્થળની વાત કરીશું.

મારો સંપર્ક કરવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો આ બ્લોગનો કમેન્ટ એરિયા છે. પણ, તમે અન્ય સ્થળોએ પણ વાત-ચીત, પીછો વગેરે કરી શકો છો.

Prafull Suthar

Join Facebook Group

One thought on “મારા વિષે

  1. pravinshah47 July 20, 2016 / 3:52 PM

    તમારો શોખ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. મને પણ નવાં સ્થળોએ ફરવાનો એટલો જ શોખ છે.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s